Här kommer rebus15.

Utrustning som behövs för lösning: ingen

Lösning: Ed

Andel lag som ryckte nöglösningen: ca 13%

Andel lag med 0 motiveringsprickar: ca 74%
Andel lag med 1-10 motiveringsprickar: ca 13%
Andel lag med 11-19 motiveringsprickar: 0%
Andel lag med 20 motiveringsprickar:  ca 13%

Betyg från rallylag: 8 av 10 moppepojkar, bra, för lätt