RMC #21, 12 april 1975

 


TK i snön

Korvgrillning

”En av de nya banläggarna, Torbjörn ’Nischen’ Nilsson, mottar ett kastat ägg med ett förfärat ansiktsuttryck. Var ägget månne löst?”

”Alla sätt är bra utom de dåliga! Ett dåligt sätt att ta sig runt en RMC-bana är dock att kombinera rallytävlandet med den urgamla leken ’följa John’. Men även till denna leks fromma har arrangörerna av RMC instiftat ett specialpris.
Detta tilldelades ekipage Lyck, vilken här ses t.v. tillsammans med sin herr Sevesten. ’Lyckan kommer, lyckan går…'”

RMC #22, 18 oktober 1975

[previous] [next]