Rallyts första rebus, nr 1, HT 1965 (Borgenstierna):

Gustav + 3

Lösningstid: 3 min

Lösning


Hjälpmedel är almanackan. Tre dagar efter Gustav har Börje namnsdag.

Alltså: Börje


VT-68 (Huitfeldt, Jorner, Lindström):

inte mellan bena – Yngve

Lösning


inte = ej
mellan bena = mellan två stycken b:n (alltså bokstaven b)
Yngve = Y (välkänt enligt bokstaveringsalfabetet)

Alltså: Bejby


HT-73 (J Ståhl):

Kamrat Kosygin visade sina starka vita tänder och instämde.

Lösning


Han uppvisade ett grin.
Sedan svarade han ja, fast på ryska förstås: da.

Alltså: Grinda


Rebus nr 1, HT-74 (U Henbro):

Mickelsbo + a

Lösningstid: 3 min

Lösning


Synonymer till Mickelsbo är Rävbo och Gryt.

Gryt + a = Gryta

Alltså: Gryta


70-talsrebus:

Lappens bett för renen

Lösning


Det sägs att i den äldre samekulturen skedde renkastrering medelst bett.

Alltså: Pungpinan


Rebus nr 15, HT-84 (Team Nordlöv Fan Club/Kulla-Gulla):

Soppastopp i jättelopp utan slut

Lösning


Soppastopp i jättelopp för tankarna till blåbärssoppastopp i Vasaloppet.
Ett sådant finns i Mångsbodarna. Utan slut = Mångsbo.

Alltså: Mångsbo


Rebus nr 12, VT-85 (Baljåsens MK):

Ta vilken väg du vill!

Lösning


Alla vägar bär till Rom.

Alltså: Rom


Rebus nr 2, VT-86 (Elzwear):

rebusvt862

Lösningstid: 3 min

Lösning


Fonetiskt ö i höst ger hoest. Ta bort hst ger oe.
Vik i mitten av oe ger Ovike.

Alltså: Ovike


Rebus nr 13, VT-86 (Elzwear):

rebusvt8613

Lösningstid: 2 min

Lösning


Markeringen är ett steg och pilen visar en vad.
Steg baklänges + vad ger Getsvad.

Alltså: Getsvad


Rebus nr 14, VT-86 (Elzwear):

… efter efter Ester och före före Gustav

Lösningstid: 4 min

Lösning


… är morse för s.
Efter Ester kommer Job (i Bibeln).
Före Gustav kommer Bo (i almanackan).
Placera s:et efter Job och före Bo.

Alltså: Jobsbo


Rebus nr 3, VT-87 (Kroppen):

rebusvt873

Lösningstid: 2 min

Lösning


Det förbjudna är W. Rita ett W över bokstäverna, med start i övre vänstra hörnet.

Alltså: Kvarnbred


Rebus nr 1, HT-88 (Kulla-Gulla):

26-2=24
Inga streck i räkningen!

Lösningstid: 1 min

Lösning


Ta bort strecken och översätt siffrorna till bokstäver.

Alltså: Åby


Rebus nr 6, HT-88 (Kulla-Gulla):

ETT ELLER FLERA LIESKAFT I STOCKHOLM

Lösningstid: 3 min

Lösning


Lieskaft i singular och plural = ORV.
Stockholm är en STAD.
ORV i STAD ger STORVAD.

Alltså: Storvad


Rebus nr 17, HT-88 (Kulla-Gulla):

rebusht8817

Lösningstid: 1 min

Lösning


Den främmande fågeln är en Kryckling.

Alltså: Krycklinge


Rebus nr 9, HT-89 (Baljåsens MK):

rebusht899

Lösningstid: 10 min

Lösning


Svaret är: Rödgrind


Rebus nr 16, HT-89 (Baljåsens MK):

rebusht8916

Lösningstid: 3 min

Lösning


R i D
dart
or
get
Alltså: Riddartorget


Rebus nr 1, VT-90 (Kunskapens Högborg):

Är man smutsig vill man bli ren.
Man blir renare i varmt vatten än i kallt.
Glöm inte tvål.

DE
UT
TA

Lösningstid: 4 min

Lösning


Texten handlar om motsatser.
Motsats till DE = VI, UT = IN, TA = GE.
Glöm inte två l.

Alltså: Villinge.


Rebus nr 6, VT-90 (Kunskapens Högborg):

I DET NÄRMASTE HÄFTIG VINDSTÖT EFTER 1914

Lösningstid: 3 min

Lösning


I det närmaste häftig vindstöt = BY.
1914 är ett ÅR.

Alltså: Årby


Rebus nr 10, VT-90 (Kunskapens Högborg):

KNULLIBERG

Lösningstid: 4 min

Lösning


KNULL = GÖK
BERG = STEN
GÖK i STEN

Alltså: ST GÖKEN


Rebus nr 12, VT-90 (Kunskapens Högborg):

Eldorado för rallyåkaren:
Sällan sedd men väl känd för lyssnaren
[NN – AL]

Lösningstid: 2 min

Lösning


Aktuellt radioprogram på 90-talet: Eldorado.
Programledaren hette Kjell Alinge.
NN är alltså Kjell Alinge.
KJELL ALINGE [KÄLLALINGE] minus [AL] blir KÄLLINGE.

Alltså: Källinge.


Rebus nr 18, VT-90 (Kunskapens Högborg):

Det är lördag eftermiddag 21/4. Det är nästan vår.

Lösningstid: 2 min

Lösning


vår är nästan Vrå.

Alltså: Vrå


Rebus nr 7, VT-91 (Stollarna)

rebusvt917

Lösningstid: 2 min

Lösning


Tonerna blir den välkända strofen ”Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är”.
Liten blir stor, dvs Stora Stjärna. Uttalas fonetiskt, enligt klamrarna, Stora Skärna.

Alltså: Stora Skärna


VT-91 (Stollarna)

Viktor med ett e och stava inte av

Lösning


Viktor… = V
…med ”ett e”… = V ett e
…och stava inte av = ta bort ”av” från ”stava”, kvar blir då ”sta”
Kvar finns ”V ett e sta”.

Alltså: Vettesta
(lägg märke till versalstringensen)


Rebus nr 1, VT-93 (Kommando 600):

Kostaviva

En glasklar mutation i det gröna. Åk till den andra!

Lösningstid: 1 min

Lösning


Glasklar handlar om Kosta Boda.
Det gröna handlar om Gullviva.
Kostaviva är en mutation, den andra är då Gullboda.

Alltså: Gullboda


Rebus nr 11, VT-94 (SPÖA!):

Ett musikaliskt upphöjt so, med mungiporna upp, i ändan!

Lösningstid: 4 min

Lösning


so i skalan är tonen G. Upphöjes till Giss. Mungipor upp = le.

Alltså: Gissle


VT-95 (Flåklypa GP):

Godkänd el-olle

Lösning


Godkänd el är S-märkt.
Synonym till olle är tröja.

Alltså: Ströja
(lägg märke till versalstringensen)


Rebus nr 7, VT-96 (Short Cuts):

rebusvt967

Lösningstid: 1 min

Lösning


Gökboet i Uppsala är Ulleråker

Alltså: Ulleråker
(fast många åkte till grannbyn Göksbo)


Rebus nr 15, VT-96 (Short Cuts):

rebusvt9615

Lösningstid: 1 min

Lösning


3 st ”Helga” = Helga Trefaldighet

Alltså: Helga Trefaldighet


Rebus nr 4, HT-96 (Amazonerna):

Översätt!
VEMOSSONDLAGGIVE

Lösning


Hjälpmedel för översättning: svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok.
VEM OSS OND LAG GIVE översätts till:
WHO US EVIL LAW GE
W är ogiltigt, kvar blir:
HOUSEVILLAGE, som översätts till:
HUSBY

Alltså: Husby


Rebus nr 11, HT-96 (Amazonerna):

losning11ht96

Lösning


DET SOM FÖRSIGGÅR ÄR VARGAVEL.
VAR HAR INGEN BETYDELSE, VARKEN PLATSEN FÖR AVLANDET ELLER VAR I VARGAVEL.
DET SOM HAR BETYDELSE ÄR SÅLEDES GAVEL.

Alltså: Gavel


Rebus nr 6, VT-97 (Heta Svea):

pizzicato STEKARÅKE

Lösningstid: 1 min

Lösning


pizzicato betyder ”utan stråke”.
Ta bort STRÅKE.
Kvar blir EKA.

Alltså: Eka


Rebus nr 6, VT-98 (Huven bland molnen):

rebusvt98

Utlösningstid: 2 min

Lösning


”Associera listigt” hänvisar till en lista i lathunden. Där finns en ordlista med olika synonymer till penis, nämligen balle, kuk, manslem, pick, snopp.
En vagina är i det här fallet ett pickbo.
”se” (c) faller bort.

Alltså: Pikbo


Rebus nr 7, HT-98 (Oddevolds Kansli):

Jag vet inte.
Vad gö jag?

Lösningstid: 1 min

Lösning


Om man inte vet undrar man, dvs ”Jag undrar”.
I rebusen finns inga ”r” i verben, så ej heller i svaret.

Alltså: Undra


Rebus nr 8, VT-99 (Dubbel-V):

EUREKA!! Skreks det när någon fick det ni ska ha, för det är dit ni ska,
fast utan extra tecken och med viss tolkning

Lösningstid: 1 min

Lösning


Arkimedes fick en idé och skrek EUREKA!!
En idé ”utan extra tecken” ger ide.
Ett ide är ett björnbo.

Alltså: Björnbo


Rebus nr 10, HT-99 (Gladpack):

Kovalenta bindnings-
typer får ej innehålla
tre givna n-deltaspinn.

Efter extraktion av de minsta byggstenarna – en efter
en – enligt texten ovan, erhålls den önskade lösningen

Lösningstid: 2 min

Lösning


Orden ”Kovalenta bindningstyper” får ej innehålla bokstäverna i ”tre givna n-deltaspinn”.
Extrahera (ta bort) dessa bokstäver (byggstenarna) ur ”Kovalenta bindningstyper” och kvar blir bara K, o, b och y.

Alltså: Koby

[previous]