Här följer ett smakprov av de klurigheter som RMC bjudit på genom åren. Vi har bara med rebusar utan hjälpmedel, eller sådana där hjälpmedlet är uppenbart och möjligt för er ute i stugorna att snabbt skaffa fram.
Glöm inte att med jämna mellanrum ropa ”för lätt!” när Du känner Dig förlägen över att den rebus Du inte lyckades lösa faktiskt var lösbar och t.o.m. stringent!


Rallyts första rebus, nr 1, HT 1965 (Borgenstierna):

Gustav + 3

Lösningstid: 3 min

Lösning


Hjälpmedel är almanackan. Tre dagar efter Gustav har Börje namnsdag.

Alltså: Börje

[next]