”Rally Monte Carl är ett akademiskt rebusrally med anknytning till Värmlands nation i Uppsala”
”Rally Monte Carl är en av Uppsalas äldsta traditioner…(?)”
”Rally Monte Carl är ingen hastighetstävling. Rally Monte Carl är ett sinnestillstånd”

Jodå, alla dessa påståenden är sanna, men de är inte de enda beskrivningarna av Rally Monte Carl som finns nedtecknade i historieböckerna. Detta visar tydligt på komplexiteten i det fenomen som kallas just Rally Monte Carl (RMC).

Rally Monte Carl är en tävling som till största delen går ut på att lösa rebusar, vilkas svar leder till nya rebusar. Vissa kontroller är bemannade och vid dessa måste diverse prov utföras. Efter en ca 20 mil lång bana med ca 16 kontroller kommer man i mål och då är det bråttom till sexan på Värmlands nation i Uppsala. Sexan innebär mat, dryck, rebusgenomgång, prisutdelning och fest.

Rally Monte Carl är en tvärvetenskaplig institution som spänner över samtliga fakulteter. Fenomenet RMC går bra att studera vid historisk-filosofiska fakulteten. Den medicinska fakultetens bidrag berör mest åksjukediagnostik och i viss mån s.k. etylintox. Farmaceutiska fakulteten bidrar huvudsakligen med etanol och i viss mån antiemetika mot åksjukan. De juridiska kunskaperna tillämpas genom att följa vägtrafikförordningen. Teologin åberopas ofta i motiveringar av svåra rebusar, särskilt vanligt bland ekipage som följer Johannesevangeliet. Kunskaper från språkvetenskapliga fakulteten är alltid viktiga, då vet man t.ex. att engelsktalande teologer följer John. Samhällsvetenskapen gör sig påmind vid studiebesök på bygdegårdar och i skolor och hela rallyt är ett socialpsykologiskt experiment. Teknik behövs framför allt vid praktiska prov eller när rallyfordonet går sönder. Ett logiskt matematiskt tänkande är alfa och omega vid rebuslösning och naturvetenskapen studeras under hela rallyt, särskilt träd belägna på höger sida om vägen. Man kan tycka att ett genomfört rally inte bara borde ge prickar utan också akademiska poäng.

[next]