#84 den 30 september 2006, Läggare: Hatten är din, habibi!

DCF 1.0

Bert Karlssonz åker rally

DCF 1.0

Strålande, Stefan! valde ett ortodoxt tema den här gången.

DCF 1.0

Kaffe och vattenpipa.

DCF 1.0

En orientalisk basar utgjorde praktiskt och teoretiskt prov på TK2.

DCF 1.0

Mysticism.

[previous] [next]