Här finns blaskan i sin digitala form: Runskriften

OBS! Ett tillägg i utrustningslistan: Digitalkamera med sladd till dator

Njut!