RMC #52, 6 oktober 1990

 


Praktiskt prov: hästskokastning

Dukat för sexa

Rebusgenomgång på OHDasslocket till TeamDisträ?

TeamDisträ? med nyförvärvat dasslock

Whiskyflaska till nästa läggare, Stôllarna

Kulla-Gulla tar emot rebuslösarbucklan.

Stående ovationer för vinnarna Kulla-Gulla.
[previous] [next]