Bananer vt -05
Bananer vt -08
Barn under 12 år vt -07
Bibel vt -04
Da Vinci-koden av Dan Brown vt -05
Dalahäst ht -05
Dator vt -03
Dator vt -04
Dator ht -04
Dator vt -06
Dator ht -06
Dator ht -07
Dator vt -08
Dator ht -08
Dator vt -09
Dator, GPS och annat fusk såsom internetuppkoppling, även via tex telefoner ht -05
Dator samt all form av Internetuppkoppling vt -07
Din Del ht -05
En hink till vt -08
En ponny vt -08
GPS vt -03
GPS vt -04
GPS vt -05
GPS ht -06
GPS i alla former vt -07
GPS-mottagare ht -04
GPS-mottagare ht -07
GPS-mottagare vt -08
GPS-mottagare ht -08
GPS-mottagare vt -09
Greenpeace-symboler o. dyl. vt -05
Griskött ht -06
Höghastighetsvapen vt -08
Internetuppkoppling ht -04
Internetuppkoppling vt -05
Internetuppkoppling ht -07
Internetuppkoppling vt -08
Internetuppkoppling ht -08
Internetuppkoppling vt -09
Internetuppkoppling i alla former ht -06
Kaleidoskop vt -06
Laptop vt -05
Laptop med diverse ortnamns- och kartprogram vt -02
Lap-top med kart- eller ortnamnsprogram vt -01
Lap-top med kart- eller ortnamnsprogram ht -02
Ortnamnsregister ht -06
Ortsnamnsregister vt -06
Ortnamnsregister el dyl. vt -07
Ortnamnsregister el dylikt vt -09
Ortsnamnsregister o dyl. vt -08
Ortsnamnsregister och dylikt ht -08
Purjolök vt -07
Pälsdjur vt -05

Rockmusik

ht -07
Samtliga elektriska positions- och kartografi hjälpmedel ht -03
Spade från kyrkogården vt -05
Tråkig, vardaglig klädsel som ej passar lagets tema ht -08
UNT 21/4 2007 vt -07
Väckarklockor (mobiltelefoner med den funktionen är dock tillåtna) vt -07