Här kommer rebus14.

Utrustning som behövs för lösning: Blaskan (Synonymordbok)

Lösning: Ryssgraven

Andel lag som ryckte nödlösningen: 20%

Andel lag med 0 motiveringsprickar: ca 67%
Andel lag med 1-10 motiveringsprickar: ca 13%
Andel lag med 11-19 motiveringsprickar:  ca 7%
Andel lag med 20 motiveringsprickar:  ca 13%

Betyg från rallylag: 100 av 10 moppepojkar, bra, rolig, för lätt

Berättarladans kommentar: I den här rebusen gjorde läggarlaget sig skyldig till ett misstag. Det heter ”fribytare” och inte ”fribrytare”, vilket ett av rallylagen så vänligt påpekade för oss. Så har vi lärt oss något nytt av det här – rebusmakaren har gått omkring i säkert halva sitt liv i villfarelsen att det faktiskt heter just fribrytare med r. Förvånande nog verkar en majoritet av rallylagen ha varit utrustade med synonymordböcker som just hade denna felaktiga stavning av piratsynonymen om man ska döma av motiveringarna. Ingen större skada skedd, med andra ord.

Berättarladans kommentar 2: Var det någon som upptäckte oss bland gravstenarna när ni löste rebusen?