kubica

Platserna till vårens rally håller på att fyllas upp. Har ditt lag anmält sig? Inte?

Det är superenkelt, gör så här:

Skicka ett mail till  femnyanser@gmail.com. I detta vill vi veta följande:

  • Lagnamn
  • Antal lagmedlemmar och om möjligt namn
  • 2 telefonnummer till kontaktpersoner
  • Kostavvikelser
  • Ev alkoholfritt kuvert
  • Har laget åkt tidigare? / Hur många i laget har åkt tidigare)
  • Om laget har åkt tidigare och har immunitet (dvs minst hälften i laget har lagt rally med det lagnamnet), vill ni lägga ner er immunitet inför RMC99 för att ha möjlighet att få lägga RMC100?

Du hittar mer information här.