Högsommaren har kommit till Blåklockan. Mats har blivit väldigt intresserad av trädgårdsarbete. På den inhägnade atriumgården växer mest betongplattor och lite kvickrot, men Mats anmäler sig frivillig till att gräva upp ett land. Chef-Birgit rynkar pannan när hon står framför Mats hål två dagar senare.
“Är det här verkligen rationellt?” frågar hon irriterat. “Vore det inte bättre att gräva upp hela gården istället för att bara gräva på ett enda ställe?”
Mats kikar upp över kanten. Han har hjälm på sig.
“Eh, jo, nej, alltså” säger han. “Det är viktigt att gräva djupt för rötterna.”
Chef-Birgit kikar ner i det en meter i diameter, minst tre meter djupa hålet.
“Är det där en stege? Och varför böjer hålet av?”
“Det är för, öh, avrinningen”, säger Mats. “Det finns inga stöttor jag kan få låna förresten? Kryckor kanske?”
Kenneths röst flyter ut genom det öppna fönstret: ”Nu blir det musikterapi!” Chef-Birgit avlägsnar sig hastigt.