Efter ett kort avbrott är vi nu tillbaka med nästa rebus, nämligen rebus16.

Utrustning som behövs för lösning: bokstaveringsalfabetet

Lösning: Gällsta

Andel lag som ryckte nöglösningen: ca 13%

Andel lag med 0 motiveringsprickar: ca 47%
Andel lag med 1-10 motiveringsprickar: ca 33%
Andel lag med 11-19 motiveringsprickar: ca 7%
Andel lag med 20 motiveringsprickar:  ca 13%

Betyg från rallylag: 10 av 10 moppepojkar, bra, smart, för lätt

Berättarladans kommentar: guldstjärna till de lag som visste vad ett caesarchiffer är.