Här kommer så rebus2.

Utrustning som behövs för lösning: yngre futharken med stungna runor (finns i Blaskan)

Lösning: Kanikebo

Andel lag som ryckte nödlösningen: ca 13%

Andel lag med 0 motiveringsprickar: ca 47%
Andel lag med 1-10 motiveringsprickar: ca 40%
Andel lag med 11-19 motiveringsprickar: 0%
Andel lag med 20 motiveringsprickar:  ca 13%

Vanligaste motiveringsmissen: både ”t” och ”d” ser ut som pilar i futharken. Flera lag har endast identifierat bokstaven t som ”utpekande” (men har ändå på något magiskt sätt lyckats komma fram till rätt ort)

Betyg från rallylag: 10 av 10 moppepojkar, rolig, för lätt

Berättarladans kommentar: notera att versalstringens inte är aktuell i detta fall, då runalfabetet helt enkelt inte jobbar på det viset (det jobbar inte heller särskilt mycket med interpunktion).