Här kommer rebus7.

Utrustning som behövs för lösning: förpreparerad tändsticksask (fanns i startpåsen)

Lösning: Trunsta

Andel lag som ryckte nödlösningen: ca 27%

Andel lag med 0 motiveringsprickar: ca 7%
Andel lag med 1-10 motiveringsprickar:  ca 79%
Andel lag med 11-19 motiveringsprickar: ca 7%
Andel lag med 20 motiveringsprickar:  ca 7%

Betyg från rallylag: 7 av 10 moppepojkar, bra, rolig, smart, för lätt, snygg

Vanligaste motiveringsmissen: ”barnet […] står upp framför henne”= asken ska stå upp framför en (annars blir det tokigt när man sen ska vrida och vända och ha sig)

Rättningskommitténs kommentar: i särklass jobbigaste rebusen att rätta med sina 17 prickbelastande steg totalt.